Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех