Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

За нас

Адвокатско дружество Димитрова и партньори е динамично развиваща се адвокатска практика с офис в гр. София, България.

Това, което ни обединява, мотивира и ни кара ежедневно да изпитваме професионално удовлетворение е желанието да отговаряме на предизвикателствата, пред които ни изправя нашето съвремие, по възможно най-добрия начин. Ние помагаме на нашите клиенти да осъществят своите бизнес идеи, като влагаме креативност, познание и стремеж успехите да се случат.

Ние вярваме, че отношенията между адвоката и неговия клиент са по-специални и са основани на разбиране, взаимно доверие, етичност и професионализъм. Прилагаме тези принципи в нашата адвокатска практика още от 1998 г., когато настоящите съдружници в Адвокатско дружество Димитрова и партньори започнаха съвместната си работа като правен екип. Като естествен резултат на натрупания опит и стремежа за постоянно развитие на правната практика в началото на 2006 г. бе учредено Адвокатско дружество Димитрова и партньори.

Предлагаме правни услуги и консултации на български и чуждестранни клиенти по всички въпроси, свързани с търговската им дейност, като прилагаме добрите международни практики и критерии за добра консултантска работа. Нашите клиенти оценяват бързата ни реакция, индивидуалния подход, специалното внимание, което обръщаме на всеки отделен ангажимент и бизнес-ориентираните решения, които предлагаме.

Изградили сме система на екипна работа с правила и процедури, осигуряващи последователност, всеобхватност, ефективно и прецизно изпълнение на всеки правен ангажимент. Едновременно с това, членовете на екипа не спират да търсят правилните отговори на въпросите, да се развиват като професионалисти и като личности, като така градим ежедневно и обогатяваме и екипа, и практиката като цяло.