Съдебна защита и арбитраж

  • При възникнал спор, касаещ наш клиент, извършваме цялостен анализ на известните факти и документи и предлагаме възможните варианти за действие за защита на интересите на клиента, вкл. и техния икономически ефект;
  • Привърженици сме на превенцията и съдействаме за извънсъдебното разрешаване на спорове;
  • Представляваме нашите клиенти пред административни и данъчни органи, както и пред държавни и арбитражни съдилища;
  • Защитаваме интересите на клиентите в изпълнителни производства, свързани със събиране на техни вземания или насочени срещу тях.