Енергийно право

  • Предоставяме консултации на клиенти по различни регулаторни и бизнес въпроси в областта на енергийното право и възобновяемите енергийни източници;
  • Разработваме схеми за структурирането на бизнеса с оглед на различните изисквания на законодателството към субектите на енергийния пазар;
  • Съдействаме за получаването на необходимите разрешения за извършване на дейност по производство и продажба на енергия от възобновяеми източници;
  • Извършваме правно-диагностичен преглед (due diligence) на инвестиционни и вече реализирани проекти за производство на зелена енергия, предоставяме консултации, участваме в преговорите и изготвяме договорите за придобиването на такива проекти и работещи предприятия.
  • Съдействаме за уреждането на отношенията на клиентите с енергийните предприятия за присъединяване към преносните и разпределителните мрежи, изкупуване на енергийни обекти и съоръжения и др.